Neviditelné energie existují a prostupují vším. Zpracováváme je díky energetickým centrům - díky čakrám

Neviditelné energie existují

A prostupují vším co známe i neznáme To co známe ze starých knih, napříč náboženstvími – Existují univerzální zákony a principy, které platí všude stejně. Existuje energie, která proudí člověkem skrz jeho čakry. Říká mu co má dělat, kudy má kráčet a říká mu také jak si má splnit svá nejtajnější přání. Stačí je jen […]

Tajemné Nuraghi na Sardinii

10 000 tajemných Nuraghi na Sardinii

Nuraghi. Symbol Sardinie. Megalitické kamenné věže a celé osady kolem nich, pocházející ze starověku. Převážná část staveb má svůj počátek v období od roku 1800 p.ř.n.l., v době bronzové. Nuraghi jsou odkazem takzvané Nuragské civilizace (Nuragic civilization ENG; Civiltà nuragica, IT) na Sardinii. Sardinské slovo Nurra, se těžko překládá, znamená však něco jako „halda kamení“. […]