Mysterium alchymie a legenda o jejím vzniku

Alchymie je zaniklý o obor lidského poznání, který by pohledem laického současníka byl kombinací exaktních oborů, jako je fyzika, chemie a medicína. Přesto dnes alchymie není ani zpětně uznána za exaktní vědu. Dnešní věda, zejména západní, tak jak ji známe se na alchymii dívá velmi kriticky. Je to trochu nepochopitelné, protože bez experimentů alchymie by […]

Různé pohledy na historické události

Výklad historie: Jsou názory na historické události zkreslené?

Na historii existují různé pohledy Pohled na historii ovlivňuje do značné míry to, kdo o ni napsal a z jakých zdrojů čerpá. To nutně ovlivní náš konečný pohled na historii nebo konkrétní historickou událost. Každý autor, přesto, že se může maximálně snažit být objektivní, ji nikdy nezajistí na sto procent, jelikož vždy bude jeho názor […]