Různé pohledy na historické události

Výklad historie: Jsou názory na historické události zkreslené?

Na historii existují různé pohledy Pohled na historii ovlivňuje do značné míry to, kdo o ni napsal a z jakých zdrojů čerpá. To nutně ovlivní náš konečný pohled na historii nebo konkrétní historickou událost. Každý autor, přesto, že se může maximálně snažit být objektivní, ji nikdy nezajistí na sto procent, jelikož vždy bude jeho názor […]

Lidé hledají na všem chyby

Lidé mají tendence hledat na všem chyby, mají strach a závidí

Obávám se, že někteří lidé se postupně zblázní. Na každém kroku se setkáváme se zlostí v kombinaci se zoufalstvím a zejména se strachem. Člověk se dostává do kontaktu se spolupracovníky, kteří tuto frustraci musejí nějakým způsobem vybít. Není jejích záměrem ji vybít přímo na konkrétní osobu a není tak důvod si to brát osobně, ale […]