10 000 tajemných Nuraghi na Sardinii

Načervenalé kameny Nuraghi mu dali jméno Arrubiu

Nuraghi. Symbol Sardinie. Megalitické kamenné věže a celé osady kolem nich, pocházející ze starověku. Převážná část staveb má svůj počátek v období od roku 1800 p.ř.n.l., v době bronzové. Nuraghi jsou odkazem takzvané Nuragské civilizace (Nuragic civilization ENG; Civiltà nuragica, IT) na Sardinii. Sardinské slovo Nurra, se těžko překládá, znamená však něco jako „halda kamení“. Jen tak ledajaká halda kamení to však rozhodně není a důvodů je pro to mnoho.

Tyto tajemné stavby budí úžas turistů i archeologů, není totiž naprosto jasné k čemu přesně po tisíce let sloužily. Nabízí se myšlenka, že jednotlivé kmeny Nuragské civilizace mezi sebou vedli časté boje o moc, a proto bylo nutné pomocí těchto staveb ukázat moc a vliv. Tak jako ve středověku.

Lidé v době bronzové na Sardinii žili v kamenných vesnicích, mimo to také budovali více než 25 metrů vysoké věže (jako třeba Nuraghe Arrubiu), jejichž úkol naprosto přesně neznáme. Pravděpodobně ale měli nějakou obrannou funkcí, ať už před čímkoliv.

Nuraghi na Sardinii

Jaká byla funkce Nuraghi?

Oficiální stanovisko k funkci těchto věží a osídlení se může na první pohled jevit jako jasné, pravdou však je, že nikdo přesně s jistotou neví. Věže možná fungovaly jako pevnosti místních vládců, náčelníků, místa sněmů, náboženské chrámy, které byly obklopeny obyčejnými domky / úkryty lidu. Některé věže jsou situovány na strategických místech – kopcích se zdrojem vody, odkud je možné okolní území lehce kontrolovat. Mohl to být symbol síly a defenzivy, který se vládce snažil budovat za každou cenu s efektem co nejzřetelněji ukázat svou moc. Celkově nás tyto argumenty přivádí na myšlenku, že tato sídla z dob Nuragské civilizace fungovala podobně jako městské státy – na sobě nezávislá a konkurující si osídlení.

Zajímavost

Na základě výzkumu Juana Belmonta a Maura Zedda z roku 2002, kdy zkoumali několik stovek Nuraghi věží a běžných obydlí a zaujala je orientace vstupů / vchodů u obydlí. Zjistili, že z velké části směřují k východu sluce v zimním slunovratu a k nám nejbližšímu souhvězdí Alfa Centauri, kde se mimo jiné vyskytuje planeta Proxima Centauri b, která se vysoce pravděpodobně nachází v obyvatelné zóně od slunce Proxima Centauri.

Féničané a Římané přicházejí

Vliv jiných národů na Nuragskou civilizaci započal průzkumnými výpravami Féničanů (od roku 900 př. n. l.), kteří se usídlili na pobřeží a původní lidé žili ve vnitrozemí. Mezi národy vznikaly ozbrojené střety. Po porážce odevzdalo Kartágo v roce 238 př. n. l. Sardinii Římanům, která se stala jejich provincií. Jsou doklady (Strabón), že Nuragská civilizace přežívala ve vnitrozemí i za těchto dob, i když vojenské střety nebyli ničím výjimečným. Zajímavostí je také to, že místa vybraná Nuragskou civilizací pro stavbu svých sídel a věží, v dalších letech využívali i Kartaginci a Římané. Dávní Sardinští lidé zkrátka vybrali místa dobře, vhodná pro osídlení, dost možná zásluhou přítomnosti vodního zdroje.

Postavili Nuraghi obři?

Když se dnes údajně zeptáte starousedlíků na Sardinii, kdo tyto stavby postavil, s vážnou tváří Vám budou tvrdit, že obři. Tak praví jejich legendy a mýty předávány z generace na generaci. Jak všichni víme, na každé legendě je vždy i trochu pravdy – na nějakém základě vzniknout musela, nemohou to všechno přece být jen čisté bláboly. Lze si například představit, že v dobách Nuragské civilizace mohli existovat lidé vyššího vrůstu, například kolem 2-3 metrů (co si budeme povídat, existují i dnes), takže proč by nemohli existovat i v dřívějších dobách.

Trocha konspirační teorie

Dávné civilizace se dívali ke hvězdám. Postavili si podle jejich konstelace svá obydlí, vystavěli pevnosti. Dávné civilizace žili v úzkém spojení s přírodou, znali své nitro a vysoce ctili věci duchovní. Dokázali čerpat energii jak z přírody prostřednictví kultivování okolní krajiny, tak z vesmíru prostřednictvím meditace. Vysoké věže, upínající se k nebi zvyšovaly účinnost meditace duchovních a ti pak byli pomocí vesmírných sil schopni vystavět velké chrámy-pevnosti. Dokázali komunikovat s mimozemskými civilizacemi a zjistili, že civilizace podobná té naší existuje v souhvězdí Alfa Centauri. Tato mimozemská civilizace jim dala návody a postupy, jak rozvinout úspěšnou technologii, zemědělství i kulturu. Vzhlíželi k nim, k té vzdálené civilizaci, která jim pomohla. Respekt k nim byl veliký a všichni lidé si proto stavěli svá obydlí vchodem směrem k nim, k souhvězdí Alfa Centauri.

Nuragský člověk se stejně jako tomu bylo u ostatních civilizací v průběhu tisíců let přivykl na materiálno, na krásné nádoby a šperky. A zapomněl, že duchovní svět je důležitější. Ztratil kontakt se vzdálenými civilizacemi a zahořkl. Dávné, duchovně založené civilizace se začali rozpadat a zmizeli. Zanechali po sobě jen několik nejasných stop.

Závěr

Pokud přijmeme hypotézu, že lidé byli dříve mnohem více svázáni s přírodou a byli si vědomi posvátnosti života více, než dnes, napadne nás třeba myšlenka, že postupem času nutně muselo docházet k převratným změnám v souvislosti se vztahem člověka a přírody. Lidé začali zapomínat, kdo vlastně jsou, začali se bránit před sebou samými. Měli obrovský strach a proto vystavěli pevnosti, mysleli si, že jim to zajistí přežití. Zkrátka veškerou energii postupně vypotřebovali na obranu před okolním světem. Jenže ten jim přece tu energii i dával? Mohli tak nevědomky odmítnout právě to, díky čemu byli živi?

Je potvrzeno, že některé vesnice a městečka byli opuštěny náhle, lidé v nich jako by zmizeli. Utekli před Féničany? Před Římany?

 

Extra:

Mapa Nuraghi na Sardinii. Je vidět, že jich je neskutečné množství http://nurnet.crs4.it/nurnetgeo/

Podívejte se na Nuraghe su Nuraxi de Barumini http://www.virtualtravel.cz/italie/barumini/nuraghe-su-nuraxi-di-barumini/vesnice.html

Autor příspěvku: powerranger