Telefonické hovory

Telefonické pracovní hovory: Proč lidé raději volají než píšou?

Položil jsem si otázku jaký mají lidé důvod raději zavolat kvůli nějakému tématu nebo informaci, kterou by bylo z mého pohledu lepší napsat např. emailem nebo chatem. Uvádím momentálně negativní – nepříjemné stránky takového hovoru. Pokud je však hovor řádně naplánován má samozřejmě celou řadu pozitivních stránek. Působí to urgentně na volaného Pokud někdo někomu […]

Lidé hledají na všem chyby

Lidé mají tendence hledat na všem chyby, mají strach a závidí

Obávám se, že někteří lidé se postupně zblázní. Na každém kroku se setkáváme se zlostí v kombinaci se zoufalstvím a zejména se strachem. Člověk se dostává do kontaktu se spolupracovníky, kteří tuto frustraci musejí nějakým způsobem vybít. Není jejích záměrem ji vybít přímo na konkrétní osobu a není tak důvod si to brát osobně, ale […]