Mysterium alchymie a legenda o jejím vzniku

Alchymie je zaniklý o obor lidského poznání, který by pohledem laického současníka byl kombinací exaktních oborů, jako je fyzika, chemie a medicína. Přesto dnes alchymie není ani zpětně uznána za exaktní vědu. Dnešní věda, zejména západní, tak jak ji známe se na alchymii dívá velmi kriticky. Je to trochu nepochopitelné, protože bez experimentů alchymie by vědy, které alchymii kritizují vůbec nevznikly. Každý obor má své vývojové etapy.

Alchymista při práci ve své laboratoři. L0076242 An alchemist in his laboratory. Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images images@wellcome.ac.uk http://wellcomeimages.org An alchemist in his laboratory. Oil painting after D. Teniers II. Teniers, David, 1610-1690. After: a painting of the same composition by David Teniers, of which there is an autograph version in in the Pitti Palace, Florence. By: David TeniersPublished: – Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Vznik alchymie a legendy

Zbytky tradice alchymie lze nalézt zejména v hermetické filosofii a egyptské mysterijní tradici. Jednoduchým bádáním si lze ověřit, že hermetická nauka má kořeny v Egyptě někdy kolem 1 stol. po Kr. S vysokou pravděpodobností má tedy i alchymie kořeny v Egyptě.

Tiamos a Kritias

Vypráví se legenda o objevení alchymie egyptským bohem Thovtem. Thovt je egyptským bohem Měsíce, původcem moudrosti a poznání, stvořitelem. Teprve v pozdějších dobách se stává bohem magie. Řekové tohoto boha ztotožnili s Hermem. Nabízí se asociace s Hermem Trismegistosem, který žil před potopou světa, pravděpodobně v bájné Atlantidě. Možná je tedy Thovt a Hermes Trismegistos jedna a ta samá osoba (člověk, polobůh, bůh). O Atlantidě píše Platón ve svých spisech (dialozích) Timaios a Kritias. Tyto spisy jsou jedinou písemnou zmínkou o Atlantidě.

Edit: 21.5.2020

Thovt, strážce posvátných zaklínadel. Byl pokládán za autora 24 legendárních Knih Thothových, které prý obsahují všechnu tajnou moudrost Egypta. Jeho hlavní chrám v Hermopolis byl v řecko-římských dobách hojně navštěvován poutníky – následovníky Herma Trismegista. Toto posvátné místo bylo dříve zdrojem rozsáhlé moudrosti, z které se dnes zachovaly jen střípky, které je obtížné skládat opět dohromady. 1

Lze se tedy skutečně domnívat, že vše co Alchymie přinesla dnešnímu světu, má svůj původ v Egyptě, respektive v Thovtově chrámu v Hermopolis.

Hermes Trismegistos. Zdroj: Wikimedia Commons

Na tomto příkladu lze vidět, jak vše souvisí se vším a i od oblasti alchymie se lze pátráním dostat až k bájné Atlantidě. Což do jisté míry značí také to, že alchymie skutečně sahá až k samotným kořenům lidských civilizací, kdy s těmito civilizacemi byla pevně spjata.

Největší rozvoj alchymie v Čechách byl za císaře Rudolfa II. Tento habsburský panovník si na svůj dvůr zval alchymisty z celého světa. Jedním z důvodů bylo bezpochyby propuknutí jeho nemocí, mimo jiné depresí, které se snažil léčit všemi dostupnými prostředky.

Na základě vnímání postupů významných alchymistů 14, 15, a 16 století, lze identifikovat jako hlavní téma alchymie získání kamene mudrců. Tento kámen dokáže přeměnit (transmutovat) obecné kovy ve zlato. Je zajímavé, že krycím jménem kamene mudrců je červený lev.

První známé zobrazení znaku českého lva, zajímavá asociace s kamenem mudrců. Zdroj: Wikimedia Commons

Je více než jasné, že alchymie patřila mezi hlavní pilíře dávných civilizaci a i my ji můžeme za leccos vděčit. Díky alchymii lidstvo získalo cenné informace. Tyto informace byli zpravidla získány experimentem – základním nástrojem pro rozšiřování vědeckého poznání.

Někteří významní alchymisté:

Hermes Trismegistos (Thovt) (kolem roku 0)

Nicolas Flamel (1330-1418)

Paracelsus (1493-1541)

John Dee (1527-1608)

Edward Kelley (1555-1590)

Michal Sendivoj (1566-1636)

John Dee. Zdroj: Wikimedia Commons

Zajímavý pořad: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12417606301-ceske-tajemno/418235100031006-mysterium-zlatodeju/

1 Clarková, Posvátná tradice ve starém Egyptě, s.168, Praha 2016

Autor příspěvku: powerranger