Lidé hledají na všem chyby

Lidé mají tendence hledat na všem chyby, mají strach a závidí

Obávám se, že někteří lidé se postupně zblázní. Na každém kroku se setkáváme se zlostí v kombinaci se zoufalstvím a zejména se strachem. Člověk se dostává do kontaktu se spolupracovníky, kteří tuto frustraci musejí nějakým způsobem vybít. Není jejích záměrem ji vybít přímo na konkrétní osobu a není tak důvod si to brát osobně, ale […]