Mysterium alchymie a legenda o jejím vzniku

Alchymie je zaniklý o obor lidského poznání, který by pohledem laického současníka byl kombinací exaktních oborů, jako je fyzika, chemie a medicína. Přesto dnes alchymie není ani zpětně uznána za exaktní vědu. Dnešní věda, zejména západní, tak jak ji známe se na alchymii dívá velmi kriticky. Je to trochu nepochopitelné, protože bez experimentů alchymie by […]