Nepopiratelné výhody práce z domova

Nepopiratelné výhody práce z domova

Práce z domova má své stinné stránky, ale také nepopiratelné výhody

 1. Uvaříte si něco doma, ušetříte peníze za oběd – 100 – 200 Kč / denně
 2. Ušetříte čas v souvislosti s dojížděním do kanceláře: 1-3 hodiny / denně
 3. Ušetříte své oblečení – nebude se opotřebovávat a nemusíte si tak často kupovat nové / nebo prát
 4. Ušetříte za dopravu (benzín, nafta, případně jízdenka, pokud už ji nemáte tak jako tak předplacenou)
 5. Eliminujete pravděpodobnost styku s negativními lidmi, kteří vám dokáží zkazit den
 6. Eliminujete pravděpodobnost nakupování zbytečností po cestě do nebo z práce
 7. Ušetříte cennou energii, kterou pak můžete naplno věnovat cvičení nebo vzdělávání
 8. Během dne v krátkých pauzách poklidíte byt, umyjete nádobí, takže odpoledne už nemusíte dělat domácí práce
 9. Máte více času na sebevzdělávání (v souvislosti s vašim businessem)
 10. Máte více času na správu svých financí (hodně důležitý bod) – spoustu lidí totiž absolutně nemá čas spravovat své vlastní finance
 11. V konečném efektu máte také více času věnovat se své rodině

Autor příspěvku: powerranger