Cesta na středověký hrad Kost

Hrad Kost za podivného počasí

rok 1349

Mezi starými hrady svou zachovalostí vyniká hrad Kost. Udržel si svůj ráz a způsoby hradu, vtěsnán do malebného okolí mezi skalnatými stráněmi, kde je pečlivě skryt již po staletí. Místo vybrané pro stavbu je zvláštní, jelikož neleží na nejvyšším vrcholku v okolí, jako je tomu například u hradů Hazmburk nebo Trosky, které jsou nádherně vystaveny do krajiny a lze je pozorovat klidně i z velké dálky.

Hrad Kost, vybudován na pískovcových skálách, na kterých je dost často vidět mnohými vytesaná znamení a různé znaky, působí jako pevnost uprostřed krásné skalnaté krajiny.

Dominantou hradu je velká kamenná věž. Velkou věž hradu tvoří pevný čtverhran. Zajímavostí je, že z určitého místa lze vidět všechny čtyři rohy věže. Jako skoro všechny staré věže, měla svůj vchod z hradeb.

 

Kousek historie

Gotický hrad Kost, postaven urozenými pány z Vartemberka, kolem roku 1349, konkrétně Benešem z Vartemberka, který se však brzy v souvislosti s mohutnou výstavbou hradu někdy nazýval Benešem z Kosti. Mikuláš Zajíc z Házmburka, jakožto další majitel v letech husitstských válek byl poslušný i s posádkou tohoto hradu katolické církvi Římské a zastával patronát všech kostelů na panství. Dokonce i Žižka, který Kost v létech války obléhal pravil.: “Skála patří čertu a Kost psu” – což je dost možná zvěst lidu, vytvořená tak, aby se hradu dodávala sláva nepřemoženosti. K Mikulášovi se schovávali i katoličtí kněží, v té době byli vyhnáni ze svých far a byli husity pronásledováni. Po uzavření míru, léta páně 1436 byl Mikuláš jmenován nejvyšším sudím a roku 1452 mu po Zbyňkovi připadl do správy i hrad Hazmburk. Zemřel roku 1459. Hazmburkové drželi hrad do roku 1495. Pak se o hrad na chvíli staral Zdeněk Lev z Rožmitálu (1495-1497), dále Šelmberkové (1497-1524), Biberštejnové (1524-1551), Lobkovicové (1551-1632), Albrecht z Valdštejna (1632-1634), opět Lobkovicové (1634-1637), Černínové z Chudenic (1637-1738), Netoličtí (1738-1948), Československo (1948-1992), Kinští-dal-Borgo (1992-současnost).

Vyplatí se pečlivě vyhledat vyhlídku na hrad Kost. Vypravili jsme se ji vyhledat přes zelené louky a pole asi 500 metrů po žluté turistické značce. Krátká procházka stála za následný překrásný výhled na hrad.

Autor příspěvku: powerranger